Сандъкът за угояване на свине трябва да построи съблекалня

2021-08-09

По отношение на стандартизираните свинеферми, за да се предотврати разпространението на болести, е предвидено персоналът да не дежури, асандък за угояване на свинеживотновъдите не са изключение. Когато човек излиза на работа, връща се от почивка или животновъдът отива на работа нормално, той трябва да се изкъпе и преоблече в съответната съблекалня, преди да влезе в свинарника, преди да влезе в свинарника. Необходима е карантина след излизане в отпуск или работа. Обикновено времето за карантина е 48 часа. Следователно,сандък за угояване на свинетрябва да бъдат оборудвани със специална съблекалня за подготовка за влизане и използване за предотвратяване на въвеждането на патогени.