Не могат да се смесват кърмачки и прасета за угояване на различна възраст

2021-08-16

Някои свинеферми се строятсандък за угояване на свинеили стада свине за разплод, когато има твърде голяма разлика в съотношението между партидите или изчислението не е точно и планирането е неправилно. В резултат на това,сандък за угояване на свинене е достатъчно да бъдат запазени и възниква краткосрочно или дългосрочно запазване на свинете. Феноменът на съвместно отглеждане с прасета за угояване. От една страна, за свинеферми, които не се хранят свободно, свинете от разсадник трябва да се хранят няколко пъти на ден, докато прасетата за отглеждане могат да се хранят два пъти на ден. Храненето на прасетата от разсадник неизбежно ще причини безпокойство на останалите прасета за отглеждане. Влияе върху почивката и растежа на прасетата за угояване; от друга страна, прасетата за угояване са по-стари и получават повече патогени от външен контакт, отколкото прасетата за разплод. Патогените в екскрементите могат да заразят прасетата от разсадник, причинявайки ненужни потенциални рискове.