Често срещани проблеми в свиневъдството

2022-10-25

С увеличаването на броя на фермите и непостоянния размер на фермите се заключава, че общите проблеми на свиневъдството на този етап се отразяват главно в екологичните проблеми на фермите и строителните проблеми на фермите.

1. Екологичните проблеми на животновъдните ферми могат да бъдат разделени на две категории - вътрешно замърсяване и външно замърсяване. Основната причина за това явление е, че много развъдни ферми не обръщат внимание на работата по опазване на околната среда и пречистване, а отпадъчните води от натрупване на тор от свине, измиване и изхвърляне на урина по желание, което ще повлияе на околната екологична среда и здравословния растеж на свинско стадо. Оборудване за почистване на тор иоборудване за аеробна вертикална ферментацияможе да се използва за третиране на твърдите отпадъци в процеса на отглеждане.
2. Проблеми при изграждането на развъдната ферма главно поради неразумно оформление и неподходящо местоположение. Може да причини заразяване с болест по свинете и скоро.