Дефиницията на свинарника

2022-02-28

Сергия за прасета, място за отглеждане на свине. Околната среда на бокса за свине се отнася главно до температура, влажност, газ, светлина и други санитарни условия, които влияят на околната среда. Той е важен фактор, влияещ върху растежа и развитието на свинете. Добрите условия на околната среда могат да насърчат прасетата да разгърнат напълно потенциала си за растеж. За да се осигури нормален живот и производство на прасета и да се избегне въздействието, причинено от бързата промяна на външните условия на околната среда, в свинарника е необходимо изкуствено да се създаде микроклимат, подходящ за физиологичните нужди на прасетата.ï¼свинарник)